Rezidentiat 2017 - organizarea concursului de rezidentiat

Rezidentiat 2017 – organizarea concursului

1

Pentru buna desfasurare a concursului de rezidentiat 2017 se stabilesc grupuri de lucru pentru indeplinirea urmatoarelor obligatii:

 • publicarea tematicii si a bibliografiei de concurs, precum si a metodologiei de desfasurare a concursului;
 • stabilirea numarului de locuri si de posturi pe domenii si centre de pregatire, conform prevederilor legale;
 • rezolvarea problemelor financiare (propunerea taxei si incasarea acesteia, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata personalului care a contribuit la concurs etc.).

Pentru buna desfasurare a concursului de rezidentiat, la nivel central si local se stabilesc grupuri de lucru pentru indeplinirea urmatoarelor obligatii:

 • inchirierea salilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele si capacitatea fiecarei sali, avandu-se grija sa ramana in fiecare sala 1 – 3 locuri libere (in functie de capacitatea salii), si verificarea cu o saptamana inainte a conditiilor de lucru in sala respectiva (caldura, lumina, aerisire, scaune bune etc.) – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
 • asigurarea materialelor necesare intregii sesiuni [hartie, carioci de culori diferite, hartie de impachetat, plicuri pentru grile, sfoara, unitatile de memorie externa (memory stick), clesti pentru sigilat etc.] – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
 • organizarea supravegherii concursului – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat, care are si urmatoarele atributii:
  1. asigurarea unui numar suficient de supraveghetori (un supraveghetor la 25 de candidati, cu un
  minimum de 3 persoane pentru o sala);
  2. desemnarea sefilor de cladire, de sala si a supraveghetorilor pe locuri de concurs;
  3. instruirea acestora cu o saptamana inainte de concurs;
 • intocmirea si tiparirea listelor cu candidati, a legitimatiilor de banca si impartirea candidatilor pe sali in functie de capacitatea fiecareia, afisarea acestora si transmiterea spre webmaster pentru publicare pe internet – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
 • elaborarea si tiparirea instructiunilor pentru sefii de cladire, de sala, supraveghetori si candidati – coordonator este presedintele comisiei centrale de rezidentiat;
 • elaborarea si tiparirea documentelor nesecrete: procese-verbale, diferentiate pentru sefii de cladiri si de sala, de predare-primire a sacilor cu caiete cu intrebari si de predare-primire de la sfarsitul concursului, pentru plicuri cu grile corectate, unitatile de memorie externa (memory stick), plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile “Retras din concurs”, caiete cu intrebari nefolosite, atat ale sefilor de sala catre sefii de cladire, cat si ale sefilor de cladire catre comisia locala de rezidentiat; proceseverbale privind derularea concursului, completate si semnate de sefii de sala si de supraveghetori, grile de raspuns – responsabila este comisia locala de rezidentiat;
 • transportul sacilor cu caietele de concurs de la sediul securizat catre comisiile locale de rezidentiat – responsabili sunt presedintii comisiilor locale de rezidentiat;
 • pregatirea pentru corectura, dupa aducerea la sali a aparaturii electronice si asigurarea personalului necesar, altul decat sefii de sala sau supraveghetorii – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
 • instruirea personalului care va asigura corectura grilelor prin scanare – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
 • citirea grilelor prin scanare (pe baza softului pus la dispozitie de Ministerul Sanatatii) – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
 • stabilirea grilei de raspuns – responsabil este presedintele comisiei centrale de rezidentiat;
 • stabilirea clasificarilor finale in ordinea descrescatoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 28 alin. (3) – (5), pe domenii – responsabil este presedintele comisiei centrale de rezidentiat;
 • afisarea clasificarilor finale – responsabil este presedintele comisiei centrale de rezidentiat;
 • crearea unei pagini web pe internet in care se publica toate informatiile nesecrete legate de concurs (distributia pe sali a candidatilor, locul de afisare a acestor date, instructiuni pentru candidati, punctaje obtinute,  ataloagele finale in ordinea clasificarii etc.) – responsabili sunt presedintele comisiei centrale de rezidentiat si presedintii comisiilor locale de rezidentiat;
 • alegerea posturilor si a locurilor publicate la rezidentiat si a centrelor de pregatire – responsabil este  presedintele comisiei centrale de rezidentiat.
 • Pregatirea materialelor necesare desfasurarii concursului presupune realizarea grilelor pentru
  raspuns, pregatirea sacilor cu materiale nesecrete si realizarea caietelor cu intrebari.
 • Grilele pentru raspuns se tiparesc pana la data de 10 noiembrie 2017 intr-un numar dublu fata de numarul candidatilor inscrisi pe liste plus o rezerva de 10% din fiecare tip, pentru a preintampina posibilele dificultati generate de distributia diferita a fiecarui tip de grila in sali. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C si D, pentru fiecare domeniu, corespunzator cu notarea caietelor cu intrebari, astfel incat in sali candidatii care au locurile apropiate sa aiba grile si caiete de tipuri diferite. Modelul grilelor este pus la dispozitie de comisia centrala de rezidentiat pana cel tarziu la data de 31 octombrie 2017.
 • Pregatirea sacilor pentru sali continand toate materialele nesecrete necesare (cu exceptia caietelor cu intrebari) se face de comisia locala de rezidentiat, in saptamana premergatoare concursului. Fiecare sac, pe care se scriu centrul universitar, domeniul, cladirea, sala, precum si continutul sacului, cuprinde urmatoarele materiale:
 • colete sigilate cu grile pentru raspuns; numarul grilelor pentru raspuns este dublu fata de numarul candidatilor din sala respectiva (+ 10%), in asa fel incat sa se asigure posibilitatea schimbarii grilei cu una de acelasi tip, o data pentru fiecare candidat, in cazul in care candidatul a facut greseli si solicita schimbarea grilei; pe fiecare colet se scriu sala, numarul de candidati din sala respectiva, numarul de grile pentru raspuns continute de colet (numarul candidatilor din sala respectiva x 2 +10%);
 • pixuri-carioca negre pentru completarea grilei de raspuns; numarul pixurilor-carioca este corespunzator numarului candidatilor din sala respectiva + 30% rezerva;
 • plicuri format C4 pentru impachetarea grilelor corectate;
 • coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc in plicuri;
 • plicuri format C5 continand plumbii si sarma pentru sigilat sacii;
 • banda adeziva pentru sigilarea plicurilor cu grilele corectate si a coletelor cu grile anulate si retrase din concurs;
 • sfoara pentru legarea coletelor cu grile;
 • hartie de impachetat pentru coletele cu grile anulate si retrase din concurs;
 • sarme cu plumbi;
 • pixuri-carioca de culoare rosie;
 • prelungitoare pentru aparatura electronica;
 • stampila de concurs, conform modelului transmis de Ministerul Sanatatii, care se aplica inclusiv pe grilele candidatilor (in spatiul special desemnat) si pe materiale din sala de concurs.
 • Sacii cu materialele nesecrete sigilati sunt depozitati prin grija comisiei locale de rezidentiat cu doua zile inainte de concurs. Sediul este sigilat. In dimineata zilei de concurs, sacii sigilati, continand cele de mai sus, separat pentru fiecare sala de concurs, sunt transportati de comisiile special desemnate la locurile de desfasurare a concursului.
 • Pentru crearea si multiplicarea caietelor cu intrebari se desfasoara urmatoarele activitati:
 • presedintele comisiei centrale de rezidentiat impreuna cu coordonatorul colectivului desemnat
  pentru stabilirea intrebarilor pentru concurs isi aleg grupurile de lucru pentru conceperea intrebarilor.

Aceste grupuri de lucru sunt facute publice in ziua concursului;

 • intrebarile sunt create dupa tematica si bibliografia deja anuntate. Ele sunt prezentate in anumite
  conditii de punere in pagina, pe un anumit tipar;
 • caietele cu intrebari sunt alcatuite de specialisti din toate centrele universitare in care se
  organizeaza concursul, care lucreaza intr-un loc de unde nu au nicio legatura cu exteriorul si nu
  parasesc locul respectiv decat cu minimum o ora inainte de incheierea probei scrise (nu mai devreme
  de ora 13,15 in ziua de 19 noiembrie 2017). La locul respectiv, comisia desemnata dispune de toate
  materialele si echipamentele necesare;
 • comisiile locale desemnate sa multiplice caietele cu intrebari se vor afla de asemenea in sedii
  securizate unde nu au nicio legatura cu exteriorul si vor dispune de toate materialele si echipamentele
  necesare multiplicarii caietelor cu intrebari si ambalarii lor in sacii ce vor fi sigilati. Caietele sunt multiplicate intr-un numar stabilit in functie de numarul candidatilor din fiecare sala, plus o rezerva de 20% pentru inlocuire, in cazul unor eventuale greseli de tiparire si pentru preintampinarea dificultatilor legate de distributia diferita a fiecarui tip in sala.

Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C si D, pentru fiecare domeniu. Caietele contin aceleasi intrebari, dar ordinea acestor intrebari este diferita pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete;

 • dupa multiplicarea caietelor intr-un numar corespunzator din fiecare tip, acestea sunt impachetate, pachetele sunt sigilate cu banda adeziva si stampilate (stampila este emisa de comisia centrala), puse in saci, iar sacii sunt sigilati cu clestii transmisi de comisia centrala. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusa in sacul desemnat pentru fiecare sala de concurs. Pe fiecare sac se vor preciza centrul universitar de concurs, domeniul, cladirea, sala, numarul de candidati din sala respectiva si numarul de caiete cu intrebari din fiecare tip;
 • dupa terminarea operatiunilor de multiplicare, toate materialele ramase (rebuturi, plusuri, matrite
  din copiatoare etc.) sunt impachetate separat, sigilate si transportate la sediul comisiei locale de
  rezidentiat, unde se pastreaza pana dupa alegerea posturilor, a locurilor in specialitate si a centrelor
  de pregatire.
Share.

1 Comment

 1. Pingback: Rezidentiat 2017 – organizarea concursului • VoxMedical | Viata si sanatate

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.