Rezidentiat 2018 - Informatii importante pentru candidati

Informatii importante pentru candidatii inscrisi la concursul de Rezidentiat 2018

1

Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie la data de 18 noiembrie 2018. Concursul se desfasoara in centrele universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

Seful de sala va citi candidatilor prezentele instructiuni conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Comun MS si MEN nr.1272/5295/2018 privind desfasurarea concursului de rezidentiat de post si pe loc, in medicina, medicina dentara si farmacie din sesiunea 18 noiembrie 2018.

Rezidentiat 2018 – accesul in sala:

In sala de concurs au acces numai candidatii si personalul angajat in organizarea concursului. Intrarea in sala a candidatilor se face incepand cu ora 8,30 numai pe baza buletinului/cartii de identitate sau a pasaportului in termen de valabilitate, documente care vor sta pe masa candidatului tot timpul concursului pentru a putea fi reverificate. Cei fara un astfel de document valabil, nu vor fi primiti in sala de concurs.

Candidatii care nu sunt prezenti in sala in momentul deschiderii sacilor ce contin caietele cu intrebari, nu mai au acces in sala.

Rezidentiat 2018 –  asezarea candidatilor:

Candidatii sunt asezati in sala in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare candidat se va aseza la locul indicat de numarul de concurs corespunzator celui din lista salii, inscris pe un
autocolant lipit pe banca. In cazul in care locul desemnat initial nu este corespunzator, candidatul poate fi mutat pe un alt loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sala.

Orice abatere (comunicare intre candidati, copiere, pastrarea asupra candidatului in timpul concursului a oricarei aparaturi de transmisie, inselaciune asupra identitatii) este socotita frauda si se
sanctioneaza cu eliminarea din concurs.

Candidatii care tulbura linistea in sala sau ii deranjeaza pe alti candidati, vor fi avertizati sa isi revizuieasca atitudinea. In cazul in care si dupa cel de al doilea avertisment nu se linistesc sunt somati sa parasesca sala de concurs. In acest caz se intocmeste un proces verbal semnat de seful de sala si supraveghetorii din sala respectiva, iar cel in cauza va parasi sala predand grila si caietul.
Candidatilor le este permisa introducerea in sala a unei sticlute cu cafea, apa/racoritoare, ciocolata, sandwichuri, biscuiti numai cu ambalaj transparent in cantitati rezonabile si numai pentru utilizare personala.

Rezidentiat 2018 – distribuirea grilelor:

Incepand cu ora 9:00, cele patru tipuri de grile de raspuns (A,B,C,D) impreuna cu cariocile vor fi distribuite candidatilor, astfel:

 • randul 1 A-B-A-B-A-B-etc
 • randul 2. C-D-C-D-C-D-etc
 • randul 3 B-A-B-A-B-A-etc
 • randul 4 D-C-D-C-D-C-etc
 • incepand cu randul 5 se repeta schema de mai sus.( randul 5 = randul 1, randul 6 = randul 2, etc).

Se va proceda la verificarea de catre fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greseli de tiparire, caz in care grila respectiva va fi inlocuita.

Rezidentiat 2018 – completarea grilelor:

Dupa distribuirea grilelor, fiecare candidat va completa datele personale in spatiul special de pe grila, cu litere majuscule (cu carioca neagra, primita de la seful de sala), astfel:

 • numarul de concurs, ce corespunde numarului de ordine din lista cu candidati a salii si de pe autocolantul lipit pe banca, cu respectarea marcarii casutelor : unitati, zeci, sute, mii;
 • codul auto al judetului unde candidatul si-a depus dosarul (ex. : AB – pentru D.S.P.J. Alba; B – pentru Municipiul Bucuresti; MA – pentru locurile de ofiteri-medici din reteaua
  Ministerului Apararii Nationale; MI – Ministerul Administratiei si Internelor; ME – pentru candidatii romani de pretutindeni), cod ce se afla inscris si in listele de concurs, precum si in
  lista cu candidati a salii;
 • numele, initiala tatalui, prenumele candidatului (unul sau mai multe), cu litere majuscule de tipar;

Seful de sala si supraveghetorii verifica corectitudinea datelor inscrise, confruntandu-le cu actul de identitate/pasaportul candidatului (care ramane pe banca toata durata concursului) si cu numarul de concurs inscris pe autocolant pentru fiecare candidat.

Candidatii poarta intreaga responsabilitate asupra datelor personale inscrise pe grila. Se atrage in mod special atentia candidatilor, ca atat raspunsurile considerate corecte, cat si
datele personale, se vor completa numai cu carioca neagra primita pentru concurs.

Dupa completarea datelor personale in grile (sau in timpul concursului ) seful de sala va aplica stampila rotunda in spatiul special desemnat in pagina a doua a grilei. La sfarsitul probei
toate grilele pentru corectura trebuie sa aiba stampila aplicata.

Candidatii vor citi cu atentie instructiunile prezente in pagina a doua a grilei de concurs privind modul de completare corecta a elipselor, atragandu-se atentia ca elipsele trebuie umplute in
totalitate, conform modelului prezentat.

In caietul de concurs se precizeaza intrebarile de tip complement simplu si intrebarile de tip complement multiplu.

Punctajul maxim care poate fi obtinut la o lucrare este de 950 puncte.

Nu exista intrebari cu 5 raspunsuri corecte.

Rezidentiat 2018 – distribuirea caietelor si inceperea probei:

Sacii sigilati continand caietele cu intrebari vor fi adusi la sali in jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci va fi constatata de seful de sala si de trei candidati din sala respectiva. La ora 10,00 se vor
desigila sacii in toate salile de concurs. Se vor imparti apoi candidatilor caietele cu intrebari, tinandu-se cont de tipul de grila primit anterior. Din momentul in care a fost distribuit ultimul caiet incepe masurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Seful de sala va nota la loc vizibil si va informa candidatii asupra orei de incepere si a celei de terminare a concursului (fie prin scriere pe tabla, fie pe o hartie ce va fi afisata).

Fiecare candidat va verifica caietul, fiind schimbate caietele cu greseli de tiparire.

Intreaga responsabilitate asupra corespondentei intre tipul de grila si cel al caietului cu intrebari revine candidatului, ele trebuind sa aiba aceeasi litera A,B,C sau D.

Candidatii care nu sunt prezenti in sala in momentul deschiderii sacilor cu caiete nu mai au acces in sala de concurs.

Rezidentiat 2018 – alte informatii utile:

In timpul concursului candidatii nu au voie sa paraseasca sala, cu exceptia celor ce au necesitati fiziologice, situatie care nu trebuie sa depaseasca 10 minute. In acest caz va fi insotit de 2
supraveghetori. Lipsa din sala a candidatului nu-i prelungeste acestuia timpul de concurs, peste ora finala afisata.

Candidatii care renunta la concurs si anunta acest lucru dupa distribuirea caietelor cu intrebari nu pot parasi sala decat dupa 30 minute din momentul afisat pentru inceperea concursului. Candidatii care renunta la concurs inainte si dupa distribuirea caietelor de intrebari nu vor fi inclusi in cataloagele finale.

Candidatii care parasesc sala din orice motiv in primele trei ore de concurs nu primesc la iesire caietele cu intrebari.

Nici un candidat care paraseste sala nu mai are voie sa reintre (cu exceptia celor care o parasesc temporar din motive fiziologice).

In timpul celor patru ore de concurs, pentru orice nelamurire privind completarea grilei, candidatul va ridica mana si nu va apela cu voce tare. El va fi observat de un supraveghetor care ii va da
lamurirea necesara.

Modul de completare a raspunsurilor pe grila este inscris pe pagina a doua a acesteia.

Nerespectarea recomandarilor poate duce la erori de citire (scanare). La raspuns marcat gresit nu se va folosi pasta alba corectoare ci se va cere o noua grila.
In cazul completarii gresite a grilei, fiecare candidat are dreptul sa schimbe o singura data grila pentru raspunsuri. Intreaga responsabilitate asupra corespondentei intre tipul de grila si cel al
caietului cu intrebari revine candidatului. Completarea noii grile nu prelungeste timpul concursului pentru candidatul respectiv. Odata cu inmanarea noii grile candidatului care a solicitat-o,
se anuleaza (prin scrierea cu majuscule “ANULAT” si bararea cu o linie a grilei, de catre seful de sala) grila initiala (gresita), aceasta putand ramane la dispozitia candidatului pentru transcriere. Ulterior eventualei transcrieri, aceasta se preda sefului de sala.

Rezidentiat 2018 – Terminarea concursului si corectarea grilelor:

Grilele de raspuns bune de corectat, se predau de catre candidati, sub semnatura, sefului de sala. Grilele colectate vor fi depuse la catedra, numarate si asezate in ordinea crescatoare a numarului de ordine al candidatilor din sala respectiva ( indiferent de tipul grilei A,B,C,D ).

In acest moment candidatii care doresc pot parasi sala pentru o pauza de 15 minute, timp in care grilele vor fi pazite de seful salii, supraveghetori si 3 candidati prin rotatie. Dupa epuizarea celor 15
minute candidatii reintra in sala si isi ocupa locurile de concurs. Dupa asezarea tuturor candidatilor incepe corectura grilelor in fata candidatilor.

Urmeaza desfacerea plic rilor sigilate in care au fost aduse grilele/stick-urile cu raspunsuri corecte, in prezenta a 3 candidati care vor verifica integritatea acestora si vor semna in procesul verbal al
salii.

Corectarea grilelor se face in mod electronic, in sala de concurs, in prezenta autorului si a inca 2 candidati, cu calitate de martor, din sala respectiva care vor semna pe grila.
Candidatul a carui grila este corectata este chemat la catedra si asista la marcarea pe grila sa a numarului de puncte obtinut. Rezultatul obtinut va fi scris cu carioca de culoare rosie de catre seful de sala in rubrica desemnata in pagina a doua a grilei iar grila va fi semnata de autor, cei doi candidati martori si de seful de sala. In salile cu doua calculatoare, la un aparat in locul sefului de sala va semna primul supraveghetor de pe lista. Dupa ce semneaza, candidatul poate parasi sala.

In cazul candidatilor care absenteaza sau se retrag din concurs, la numarul de ordine respectiv se va scana o grila goala (necompletata) care va da punctajul zero.

Dupa anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectiva, seful de sala, in prezenta a 3 candidati, ambaleaza si sigileaza plicul cu grilele corectate si memory-stick, care a fost codificata
informatic. Coletele vor fi puse in saci si sigilate in prezenta celor 3 candidati.

Sacii vor fi transportati la sediul Comisiei Locale de concurs. Camerele unde se vor depozita sacii vor fi sigilate de presedintele Comisiei Locare de concurs.

Eventualele contestatii privind raspunsurile corecte sunt depuse de candidati pana la ora 16,00 in ziua de 19 noiembrie 2018. Contestatiile se depun la sediul Comisiei locale de concurs anuntat
pe site-ul universitatii de medicina si farmacie unde a fost sustinut concursul.

Comisia locala de concurs centralizeaza contestatiile depuse si le inainteaza comisiei centrale de rezidentiat in termen de doua ore de la expirarea termenului de depunere. Comisia centrala de
rezidentiat analizeaza si comunica raspunsurile corecte ramase definitive, in termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea grilei corecte ramase definitiva se face prin publicarea pe site-ul rezidentiat.ms.ro, pe paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie si prin afisarea la sediul comisiei locale de concurs si constituie raspuns la contestatiile primite.

In urma analizarii contestatiilor si stabilirii grilei corecte ramase definitiva, punctajele comunicate in sali pot suferi modificari.

Daca in urma contestarii intrebarilor comisia apreciaza ca exista intrebari care prezinta vicii de formulare, aceste intrebari sunt anulate (hotararea luata urmand a fi consemnata intr-un proces-verbal semnat de toti responsabilii grupurilor de lucru). Anularea intrebarilor duce la anularea punctelor acordate la intrebarile respective pentru toti candidatii.

Rezidentiat 2018 -lamuriri asupra modului de corectura si punctare

Grila candidatului va fi corectata in functie de o grila ideal rezolvata, completata de creatorul intrebarilor si care este adusa in sala in plic sigilat la terminarea concursului, inainte de inceperea
corecturii. Aceasta este prima grila citita de scanner.

Caietele de concurs au un numar de 200 intrebari pentru fiecare domeniu. Toate intrebarile de concurs sunt elaborate de comisiile de specialisti stabilite de presedintele Comisiei Comune Centrale si sunt diferite de cele deja publicate.

Cele 200 de intrebari de concurs sunt de doua tipuri, astfel:

 • a) 25% din total sunt intrebari tip complement simplu, cu un singur raspuns corect posibil din 5; se noteaza fiecare intrebare cu raspuns corect cu 4 puncte; daca la aceste intrebari candidatii marcheaza mai mult sau mai putin de un raspuns corect, intrebarea se anuleaza (punctaj 0);
 • b) 75% din total sunt intrebari tip complement multiplu cu 2 – 4 raspunsuri corecte, fiecare intrebare cu raspunsuri corecte este notata cu 5 puncte; daca la aceste intrebari candidatul marcheaza mai putin de 2 sau mai mult de 4 raspunsuri, intrebarea se anuleaza (punctaj 0).

In caietul de concurs se precizeaza intrebarile de tip complement simplu si intrebarile de tip complement multiplu.

Exemplu de punctare:

A B C D E = intrebare cu doua raspunsuri corecte A si C

 • In cazul in care marcheaza corect A si C, primeste 5 puncte, astfel:
  A B C D E
  x x
  1 1 1 1 1 = 5 puncte;
 • In cazul in care marcheaza A si B, primeste 3 puncte, astfel:
  A B C D E
  x x
  1 0 0 1 1 = 3 puncte.

Departajarea candidatilor cu punctaje egale se face pe baza punctajului ponderat, care reprezinta calculul statistic in functie de raspunsurile corecte date de toti candidatii la intrebarea
considerata a avea gradul de dificultate cel mai mare.

Departajarea candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil se face prin sustinerea unei probe suplimentare de departajare. Aceasta proba consta din 100 de intrebari, din tematica si bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcatuite cu 24 ore inainte de sustinerea probei, intr-un sediu securizat. Aceasta proba va avea loc in ziua de sambata, 24 nov.2018
, in centrul universitar Bucuresti. Corectura se face in mod electronic in sala de concurs, in prezenta candidatilor. Rezultatele vor fi folosite pentru alcatuirea unei ierarhizari a candidatilor care au
obtinut punctajul maxim posibil. Candidatii care nu se prezinta la proba de departajare vor figura in clasificare in ordine alfabetica, dupa ierarhizarea candidatilor care au sustinut proba de departajare.

Pentru sustinerea probei de departajare nu se percepe taxa.

Rezidentiat 2018 – Clasificarea candidatilor

Prelucrarea rezultatelor stabilite in urma aplicarii grilei corecte ramasa definitiva se va face de catre o comisie de specialisti propusi de comisia locala de rezidentiat. Membrii acestei comisii nu au
voie sa introduca sau sa scoata din sala respectiva nici un fel de material. In sala respectiva nu vor avea acces decat persoanele care formeaza comisia mentionata.

Inainte de alcatuirea clasificarilor, comisia desemnata la punctul 10.1, va proceda la desfacerea sacilor si verificarea continutului fiecarui colet, semnaland eventualele neconcordante.

Clasificarea pe domenii rezulta prin unificarea electronica a rezultatelor din toate centrele universitare in care s-a desfasurat concursul, stabilite in urma aplicarii grilei corecte ramase definitiva.
Clasificarea este nationala si se face pentru fiecare domeniu pentru care a fost organizat concursul.

Clasificarile prevazute la alin. (1) se vor afisa simultan pe site-ul rezidentiat.ms.ro si pe paginile de internet ale celor 6 universitati de medicina si farmacie.

Rezidentiat 2018 – Alegerea posturilor si a locurilor pe specialitati si a centrului de pregatire:

Data afisarii clasificarilor pe domenii este anuntata in timp util prin mass-media si pe paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie si pe site-ul rezidentiat.ms.ro.

Alegerea locurilor/posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire se face in aceeasi zi, prin teleconferinta, pe baza punctajului si a clasificarilor, la o data stabilita de comun acord intre
Ministerul Sanatatii si universitatile de medicina si farmacie, in intervalul orar 9,00 – 21,00. Candidatii se vor putea prezenta in unul din centrele universitare: Arad, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Sibiu, Targu Mures sau Timisoara. Daca repartitia nu se finalizeaza in prima zi, va continua in ziua urmatoare, in acelasi interval orar, iar locurile si posturile ramase disponibile se vor afisa pe pagina de internet la sfarsitul primei zile de repartitie. In urma alegerii locului/postului si a centrului de pregatire in specialitate se vor inainta Ministerului Sanatatii listele nominale, inclusiv in format electronic, privind locurile/posturile, specialitatile si centrele alese si procesele-verbale ale sesiunii
de alegeri (cu semnaturile candidatilor), in termen de 3 zile lucratoare.

Lucrarile privind alegerea locurilor/posturilor publicate la concurs vor fi coordonate de presedintele comisiei centrale de rezidentiat. La sediul comisiei centrale de rezidentiat se va institui o
comisie tehnica c- are va tine evidenta locurilor/posturilor alese.

La nivelul fiecarui centru universitar din cele nominalizate se vor instituii comisii de alegere formate din reprezentanti ai directiei de sanatate publica din judetul respectiv sau, dupa caz, ai Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si ai institutiilor de invatamant superior cu profil medical in cauza. Comisiile vor fi formate din minimum 6 – 8 membri. Presedintele comisiei locale de alegere este desemnat de comisia locala de rezidentiat, iar vicepresedinte este directorul executiv al directiei de sanatate publica sau inlocuitorul legal al acestuia.

Candidatii sau imputernicitii acestora care nu sunt prezenti la data, ora si locul fixate pentru alegerea postului ori a locului in specialitate si a centrului de pregatire pierd drepturile conferite de
concurs.

Candidatii care detin un titlu de specialist si aleg loc/post au obligatia ca in termen de 15 zile de la data incheierii contractului individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, dupa caz, sa depuna la Ministerul Sanatatii angajamentul de plata pentru cea de-a doua specialitate.

Plata taxei se face in lei, anual, in doua transe semestriale egale, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la inceputul semestrului. Neplata taxei in conditiile stipulate in angajamentul de plata atrage excluderea definitiva din programul de pregatire.

Candidatii prevazuti la alineatul precedent nu pot alege loc/post in specialitatea in care sunt deja confirmati prin ordin al ministrului sanatatii.

Candidatii care obtin punctajul minim prevazut la art. 4 alin. (2) si renunta la alegerea unui loc sau post, precum si cei care se claseaza in afara numarului de locuri/posturi publicate la concurs sunt declarati respinsi.

Locurile si posturile ramase neocupate in urma finalizarii alegerilor vor putea fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidentiat.

Share.

1 Comment

 1. Pingback: Informatii importante pentru candidatii inscrisi la concursul de Rezidentiat 2018 • VoxMedical | Viata si sanatate

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.