Rezidentiat 2018 - Metodologia de concurs pe post si pe loc

Rezidentiat 2018 – Metodologia de concurs pe post si pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie

3

Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de intrare in rezidentiat 2018 pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie la data de 18 noiembrie 2018. Concursul
se desfasoara in centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

METODOLOGIA Rezidentiat 2018 completa aici:  Metodologie Rezidentiat

Unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

Cifra de scolarizare pe domenii si specialitati este aprobata prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei nationale.

Numarul de locuri si posturi pe domenii si specialitati se stabileste defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultati de medicina, medicina dentara si
farmacie, in functie de capacitatile de pregatire pe specialitati ale acestora, de catre Ministerul Sanatatii si Asociatia Universitatilor de Medicina si Farmacie din Romania si se aproba prin
ordin al ministrului sanatatii.

Pentru organizarea concursului de rezidentiat 2018 este desemnata o comisie centrala de rezidentiat, formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai universitatilor de medicina si farmacie din Romania, aprobata prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si al ministrului sanatatii.

La nivelul centrelor universitare care organizeaza concursul se desemneaza comisii locale de concurs, aprobate prin act administrativ al rectorului universitatii.

Intreaga responsabilitate privind organizarea si desfasurarea concursului, alcatuirea clasificarilor si alegerea locurilor/posturilor apartine comisiei centrale de rezidentiat.

Concursul se desfasoara sub forma de test-grila cu 200 de intrebari pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare in care se organizeaza concursul, pe o
durata de 4 ore.

Alegerea unui loc sau post este conditionata de obtinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel national pentru cele 200 de intrebari
pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor in specialitate se face in ordinea punctajului de promovare obtinut, in limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcatuindu-se o singura clasificare
nationala pentru fiecare domeniu.

Medicii, medicii dentisti si farmacistii care devin rezidenti pe locuri incheie un contract individual de munca pe perioada determinata, egala cu durata rezidentiatului, cu unitatea
sanitara la care au fost repartizate locurile pentru rezidentiat 2018.

Medicii, medicii dentisti si farmacistii care devin rezidenti pe post incheie contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara publica ce a publicat postul
respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Candidatii posesori ai diplomei de medic obtinute in Romania ori intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si candidatii din Republica Moldova, absolventi cu diploma de
licenta obtinuta in ultimii 5 ani la Universitatea de Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu din Chisinau pentru locurile oferite romanilor de pretutindeni de catre Ministerul Educatiei
Nationale, conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sustin concursul in aceleasi conditii
precum cetatenii romani, insa concureaza pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui pe centrele universitare.

Rezidentii au obligatia sa efectueze pregatirea si sa sustina examenul de specialist in specialitatea pentru care au optat, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/2009
privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

In baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul
sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, rezidentii pot efectua cumul de functii numai in conditiile respectarii integrale a curriculei si a programului de pregatire stabilit
pentru toti rezidentii, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatiile generale importante despre concursul de rezidentiat sunt facute publice prin presa, radio, TV, iar cele de detaliu, pe paginile de internet ale universitatilor de medicina si
farmacie din Romania, prin publicare in ziarul “Viata medicala”, precum si prin internet, la adresa rezidentiat.ms.ro.

Share.