Rezidentiat 2018 - Informatii importante pentru candidati

Rezidentiat 2018 – Informatii importante pentru candidati

1

Ministerul Sanatatii organizeaza redistribuirea, la cerere, a candidatilor care la concursul de rezidentiat din sesiunea precedenta au fost declarati respinsi, desi au obtinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, dar s-au clasat in afara numarului de locuri/posturi publicat la concurs.

In atentia candidatilor la concursul de rezidentiat 2018 care au ales loc/post:

Candidatii care sunt deja rezidenti au obligatia ca in termen de 15 zile de la data alegerii noului loc/post sa depuna la Ministerul Sanatatii (CRUSP, str. Bodesti, nr. 1, sector 2, Bucuresti) cerere privind iesirea din starea de incompatibilitate. Cererea va fi insotita de copia unui act de identitate in termen de valabilitate. In cazul in care rezidentul aflat in stare de incompatibilitate nu isi exprima optiunea, iar starea de incompatibilitate continua sa existe, se considera de drept ca acesta a renuntat la calitatea de rezident dobandita anterior aparitiei starii de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sanatatii.

Candidatii care au sustinut si promovat examenul de specialist in sesiunea octombrie 2018 si incheie stagiul de pregatire dupa data de 31 dec.2018 pot solicita amanarea inceperii pregatirii in noua specialitate. In acest sens cererea va fi insotita de adeverinta eliberata de unitatea angajatoare actuala din care rezulta data finalizarii pregatirii. Cei care au ales post in urma concursului de rezidentiat din 18 nov. 2018 vor prezenta si avizul noului angajator privind amanarea inceperii pregatirii.

Candidatii care detin deja un titlu de specialist, au obligatia de a depune angajamentul de plata a celei de a doua specialitati. Acestia au obligatia de a achita prima transa semestriala in termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data inceperii pregatirii. Neplata taxei in conditiile stabilite in angajamentul de plata, atrage excluderea definitiva din programul de pregatire, in conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Ordinul nr. 973/4592/2010 al ministrului sanatatii si ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 552/05.08.2010.

Share.

1 Comment

  1. Pingback: Rezidentiat 2018 – Informatii importante pentru candidati • VoxMedical | Viata si sanatate

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.