Rezidentiat: UMF Timisoara - grile corecte si punctaje

Rezidentiat: UMF Timisoara – grile corecte si punctaje

0

UMF Timisoara pune la dispozitia candidatilor care au sustinut Rezidentiatul raspunsurile corecte la concurs – cele patru tipuri de grile, pe specialitati. Vezi punctajele maxime!

UMF Timisoara – raspunsuri corecte Medicina

varianta A / varianta B / varianta C / varianta D

UMF Timisoara – raspunsuri corecte Medicina Dentara

varianta A / varianta B / varianta C / varianta D

UMF Timisoara – raspunsuri corecte Farmacie

varianta A / varianta B / varianta C / varianta D

Punctajele maxime pe specialitati la UMF Timisoara:

Medicina Generala: 936
Medicina Dentara: 849
Farmacie: 800

Eventualele contestatii privind raspunsurile corecte se depun la Registratura UMF Timisoara, camera 1,luni, 16 noiembrie 2015, pana la ora 14,15, in termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în salile de concurs. Comisia de rezidentiat va comunica raspunsurile corecte ramase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea grilei corecte ramase definitiva se face prin publicarea pe pagina de internet www.umft.ro si prin afisarea la sediul Comisiei de rezidentiat: constituie raspuns la contestatiile primite.

Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicarii grilei corecte ramase definitiva se face de catre o comisie de specialisti propusi de comisia locala de rezidentiat si desemnati de rector, se arata in metodologie. Grila corecta ramasa definitiva este aplicata tuturor candidatilor de la domeniul respectiv, indiferent daca au contestat sau nu grila cu raspunsuri anuntata în salile de concurs.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.