Rezultate admitere la Medicina 2015 - cine imbraca halatul alb

Rezultate admitere la Medicina 2015 – cine imbraca halatul alb

0

E ziua marilor emotii – examenul pentru cei dornici sa imbrace halatul alb. La doar un click distanta este ceea ce conteaza: rezultate admitere la Medicina 2015! Vezi ce reguli au universitatile legate de clasificare, departajare, confirmarea locurilor!

Rezultate admitere la Medicina 2015 la UMF “Carol Davila” Bucuresti

Pentru specializarile cu reglementare sectoriala, criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obtinut la proba scrisa. Pentru specializarile cu reglementare generala, criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obtinut la proba scrisa (acesta are prioritate) si apoi prima optiune exprimata de candidat la inscrierea la concursul de admitere.

In cazul existentei mai multor candidati cu punctaj/nota egala cu cea a ultimului loc finantat de la buget, criteriile de departajare sunt:
a. punctajul obtinut la disciplina obligatorie (biologie pentru Facultatea de Medicina, Medicina dentara si F.M.A.M, respectiv chimie pentru Facultatea de Farmacie)
b. media obtinuta la examenul de bacalaureat.

Lista candidatilor admisi se afiseaza in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, in limita locurilor finantate de la buget, acordate de catre MEN fiecarei facultati in parte. Lista candidatilor respinsi se afiseaza in ordine alfabetica.

Vezi rezultate admitere la Medicina 2015 la UMF “Carol Davila” Bucuresti

Rezultatele concursului de admitere devin finale/oficiale dupa solutionarea contestatiilor.

Dupa afisarea rezultatelor finale, actele candidatilor respinsi se restituie acestora, la cerere, pe baza cartii de identitate, in cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fara perceperea vreunei taxe. Actele pot fi restituite si persoanelor care prezinta imputernicire notariala legalizata.

Rezultate admitere la Medicina 2015 la UMF “Victor Babes” Timisoara

Rezultatele concursului de admitere vor fi publicate in 22 iulie 2015, la avizierul universitatii si pe admitere.umft.ro.

Vezi rezultate admitere la Medicina 2015 la UMF “Victor Babes” Timisoara

Confirmarea locului – in perioada 23 si 24 iulie 2015, toti candidatii declarati admisi pe locurile bugetate/cu taxa, la toate specializarile, vor depune, obligatoriu, la ghiseul de inscriere, chitanta de plata a taxei de confirmare (inmatriculare). Nedepunerea chitantei de confirmare duce la pierderea locului obtinut prin concurs.

In 27 iulie 2015, intre orele 9:00-14:00, in a doua etapa de confirmari, locurile ramase libere se ocupa de alti candidati cu media peste 5, pe baza de cereri individuale depuse la ghiseul de inscriere, insotite de chitanta de plata a taxei de confirmare.

Retragerea dosarului se face pana la data de 31 iulie 2015, de la secretariatul facultatii.

Rezultate admitere la Medicina 2015 la UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca

Grilele cu raspunsurile corecte sunt afisate la sediul rectoratului, str. Victor Babes nr. 8, avizierul din Str. L. Pasteur nr. 6, si pe pagina de internet a universitatii, in momentul in care se incheie proba scrisa.

Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de comisia de admitere, se aduc la cunostinta celor interesati prin afisarea pe pagina de internet a universitatii si la sediul rectoratului din str. Victor Babes, nr. 8 si la avizierul din str. L. Pasteur nr. 6. Afisarea listelor cu candidatii admisi se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute de candidati, in limita locurilor disponibile. Lista candidatilor respinsi se afiseaza in ordine alfabetica.

Vezi rezultate admitere la Medicina 2015 la UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca

Respectarea optiunii, exprimata de candidat la inscriere, depinde de ordinea descrescatoare a notelor si de numarul de locuri disponibile.

Rezultate admitere la Medicina 2015 la UMF “Gr. T. Popa” Iasi

Vezi rezultate admitere la Medicina 2015 la UMF “Gr. T. Popa” Iasi

Rezultate admitere la Medicina 2015 la UMF Craiova

Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de comisia de admitere pe universitate, se aduc la cunostinta candidatilor prin afisare si postare pe site-ul www.umfcv.ro.

Comunicarea rezultatelor concursului de admitere se face prin afisare, pe liste distincte, in ordinea mediilor, pentru candidatii declarati ADMISI, admisi POTENTIAL TAXA, si in ordinea alfabetica, pentru candidatii declarati RESPINSI cu medii sub media minima de admitere. Pe listele afisate, in dreptul fiecarui candidat, se vor indica notele obtinute, media generala de admitere si programul de studii la care a fost admis (pentru candidatii declarati admisi).

Admiterea se face in ordinea descrescatoare a notelor finale de admitere obtinute de candidati, in limita numarului de locuri pentru care se organizeaza concurs, stabilit pentru fiecare program de studiu.

In caz de punctaje finale de admitere egale se vor folosi drept criterii de departajare in ordine: media generala a examenului de bacalaureat, media anilor de studii.

Vezi rezultate admitere la Medicina 2015 la UMF Craiova

Eventualele contestatii cu privire la rezultatul concursului de admitere se depun la registratura UMF Craiova, in termen de 24 de ore incepand cu ora si data afisarii rezultatelor concursului de admitere. Termenul de rezolvare si raspuns este de cel mult 2 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Candidatii declarati admisi sunt inmatriculati in anul I de studiu, pe baza rezultatelor concursului, pentru anul universitar curent, prin decizia rectorului universitatii. Actele candidatilor respinsi se restituie acestora gratuit, la cerere, dupa un program stabilit si afisat de secretariatele facultatilor.

Rezultate admitere la Medicina 2015 la UMF Tg. Mures

Admiterea in invatamantul superior se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute de candidati, in limita numarului de locuri pentru care se organizeaza concursul. Numarul candidatilor declarati admisi nu poate depasi cifra de scolarizare alocata specializarii atat pentru locurile finantate de la bugetul de stat, cat si pentru cele cu taxa.

Mediile generale obtinute de candidati la concurs, sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare, numai la universitatea, facultatea si specializarea la care acestia au candidat. De locurile in regim cu taxa, in limita locurilor aprobate, pot beneficia la cerere
candidatii aflati sub ”linia de admitere”, in ordinea descrescatoare a mediilor.

In cazul existentei mai multor candidati cu medie egala cu cea a ultimului loc repartizat initial, acestia sunt departajati dupa urmatoarele criterii:
1. – nota la proba scrisa
2. – media la bacalaureat
Media generala minima de admitere nu poate fi mai mica de 5.

Daca un candidat renunta la calitatea de student, dobandita prin concurs, inainte de inceperea anului universitar, locul ramas liber se ocupa in ordine dupa cum urmeaza:

a. cu unul din candidatii respinsi cu media generala (punctajul) egala cu cea a ultimului declarat admis, aplicand criteriile de departajare mentionate mai sus;
b. cu un candidat “respins” cu medie (punctaj) mai mare sau egala cu media (punctajul) minima admisibila, stabilita prin metodologia proprie, considerand lista in ordinea strict descrescatoare a mediilor;
c. printr-un nou concurs de admitere in cadrul celei de a doua sesiuni, pentru locuri ramase neocupate din prima sesiune;

Vezi rezultate admitere la Medicina 2015 la UMF Tg. Mures

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.