Rezultate finale admitere Medicina UMF “Victor Babes” Timisoara

0

Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara a publicat rezultatele finalele la concursul de admitere din 2016.

Lista locurilor neocupate sesiunea iulie 2016:

Plata taxei de scolarizare:

Candidatii declarati admisi la programele de studii in limba romana vor achita taxa de scolarizare in cuantumul prevazut de Anexa nr. 3 din Regulament, integral, in perioada 5-9 septembrie 2016, sau in urmatoarele 5 zile lucratoare dupa afisarea rezultatelor finale, pentru candidatii admisi in sesiunea septembrie 2016.

Taxa de scolarizare se achita la casieria universitatii sau prin virament bancar, in contul universitatii deschis la Trezoreria Timisoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu urmatoarele mentiuni: “taxa de scolarizare – nume, prenume, anul de studiu, specializarea”.

Dovada platii taxei de scolarizare (copia chitantei/ordinului de plata) va fi comunicata secretariatului facultatii, personal sau prin fax/e-mail, pana cel tarziu la data expirarii termenului de plata a taxei de scolarizare. Neachitarea taxei de scolarizare in termenul prevazut va duce la pierderea locului obtinut prin concurs si la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

Locurile ramase libere se distribuie urmatorilor candidati, cu aprobarea rectorului universitatii, in ordinea mediilor, pe baza cererilor individuale depuse la secretariatul facultatii, si se comunica, prin e-mail, candidatilor. In aceasta situatie, taxa de scolarizare se achita in termen de doua zile lucratoare de la data comunicarii redistribuirii locului, sub sanctiunea pierderii locului astfel obtinut.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.