Rezultate provizorii admitere Medicina UMF Carol Davila

1

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti a facut publice listele cu rezultatele provizorii la examenul de admitere.

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti a scos la concurs pentru admiterea la medicina, stomatologie, farmacie, precum si la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala (FMAM), 1.402 locuri, dintre care 1.100 de locuri finantate de la bugetul de stat si 302 locuri cu taxa, cu 66 mai putin decat in 2017.

Peste 2.900 de candidati, dintre care 12 sunt absolventi care au obtinut media 10.00 la examenul de bacalaureat s-au ‘luptat’, miercuri, ca sa ocupe un loc in Univeristatea de Medicina si Farmacie ‘Carol Davila’ din Bucuresti. Cei mai multi, peste 1.800 de tineri, s-au inscris la medicina generala, restul pentru medicina dentara, farmacie, moase sau asistente medicale. Universitatea a avut pentru concursul din acest an 1.100 de locuri, finantate de la bugetul de stat si 302 locuri cu taxa.

Listele provizorii pe facultati, generate dupa concursul de Admitere sesiunea iulie 2018, inaintea contestatiilor privind rezultatele probei scrise:

Medicina:

Medicina Dentara:

Farmacie:

FMAM:

Specializarea Balneofiziokinetoterapie si recuperare
Specializarea Tehnica dentara
Specializarea Asistenta Medicala Generala
Specializarea Moase

Contestatiile privind continutul intrebarilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de raspunsuri se inregistreaza la comisiile de admitere ale facultatilor si se depun in termen de 2 ore de la finalizarea probei scrise. Dupa acest termen nu mai este posibila contestarea continutului intrebarilor sau a corectitudinii grilei oficiale de raspunsuri.

Contestatiile privind continutul intrebarilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de raspuns se analizeaza de catre o comisie de specialisti. Decizia acestei comisii este definitiva. Daca in urma contestatiilor privind continutul intrebarilor sau corectitudinea grilei oficiale de raspunsuri comisia apreciaza ca exista intrebari care prezinta vicii de formulare, aceste intrebari sunt anulate (hotararea luata urmand a fi consemnata intr-un proces verbal semnat de toti responsabilii grupurilor de lucru). Anularea intrebarilor duce la anularea punctelor acordate la intrebarile respective, pentru toti candidatii. In urma analizarii contestatiilor, punctajele comunicate in sali pot suferi modificari.

Contestatiile privind rezultatele probelor scrise (punctaj) se inregistreaza si se depun, in timpul programului de lucru, la secretariatele facultatilor in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor (incepand cu ora si data afisarii acestora). Candidatii pot contesta doar propriile rezultate.

Lucrarile/chestionarele de concurs constituind obiectul contestatiei privind rezultatele probei scrise (punctaj) se recorecteaza, prin citire computerizata (rescanare), in prezenta candidatului care a depus contestatia iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afisare, in termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestatiilor.

Dupa expirarea termenului de rezolvare si de raspuns la contestatii, decizia comisiei de contestatii privind rezultatul concursului de admitere este definitiva si nu mai poate fi modificata.

Rezultatele finale ale concursului de admitere se publica dupa rezolvarea contestatiilor

Listele definitive (generate dupa solutionarea contestatiilor) ce cuprind rezultatele definitive si incontestabile ale concursului de admitere vor fi afisate la avizierele facultatilor dupa termenul de contestatii si rezolvare a acestora.

Dupa afisarea rezultatelor definitive (finale), actele candidatilor respinsi se restituie acestora, la cerere, pe baza cartii de identitate, in cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fara perceperea vreunei taxe. Actele pot fi restituite si persoanelor care prezinta imputernicire notariala legalizata.

Conform reglementarilor legale in vigoare, UMF „Carol Davila” Bucuresti poate scolariza, pentru anul universitar 2018-2019, in limita locurilor aprobate de catre Senat, studenti in regim cu taxa, care au sustinut concurs de admitere, dar nu au obtinut punctaj/nota corespunzatoare locurilor bugetate in ordine descrescatoare a punctajelor/notelor (Tabel 1).

Candidatii interesati de aceasta forma de scolarizare vor depune cerere la Decanatele Facultatilor.

Analizarea si aprobarea cererilor se va face in perioada urmatoare concursului de admitere (conform calendarului ce va fi anuntat).

Inmatricularea candidatilor declarati admisi in urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti. Dupa aprobarea inmatricularii, studentii sunt inscrisi in Registrul matricol unic (RMU) cu un numar unic valabil pentru intreaga perioada de scolarizare la specializarea/specializarile/programul/programele de studii la care au fost admisi si semneaza contractul de scolarizare.

Share.

1 Comment

  1. Pingback: Rezultate provizorii admitere Medicina UMF Carol Davila • VoxMedical | Viata si sanatate

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.