Rezultate provizorii – Admitere Medicina UMF Timisoara 2018

1

Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara a afisat rezultatele provizorii la examenul de admitere la Medicina, Medicina Dentara, Farmacie, Asistenta de Farmacie (Lugoj), Asistenta Medicala Generala (Deva), Asistenta Medicala Generala (Lugoj), Asistenta Medicala Generala, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutritie si Dietetica si Tehnica Dentara.

  1. Rezultate provizorii Medicina
  2. Rezultate provizorii Medicina Dentara
  3. Rezultate provizorii Farmacie
  4. Rezultate provizorii Asistenta de Farmacise (Lugoj)
  5. Rezultate provizorii Asistenta Medicina Generala (Deva)
  6. Rezultate provizorii Asistenta Medicina Generala (Lugoj)
  7. Rezultate provizorii Asistenta Medicina Generala
  8. Rezultate provizorii Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
  9. Rezultate provizorii Nutritie si Dietetica
  10. Rezultate provizorii Tehnica Dentara

Depunerea contestatiilor si solutionarea lor:

Eventualele contestatii cu privire la modul de desfasurare a concursului de admitere sau la rezultatele acestuia se vor depune, dupa afisarea rezultatelor, la Registratura universitatii, camera 1, in data de 26 iulie 2018, orele 08.00-14.00.

Rezolvarea contestatiilor este, in exclusivitate, de competenta Comisiei centrale de admitere, care va analiza si solutiona contestatiile in aceeasi zi in care au fost depuse, in prezenta contestatarilor. Decizia comisiei este definitiva si va fi comunicata prin afisare, la sediul universitatii si pe site.

Daca se constata diferente de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat in urma verificarii lucrarii la proba contestata.

La probele de indemanare de la programul de studii Tehnica dentara nu se admit contestatii.

Nu se admit contestatii care au la baza necunoasterea metodologiei de admitere.

Dupa rezolvarea eventualelor contestatii, se vor intocmi si afisa listele cu candidatii admisi si respinsi, pe programe de studii care cuprind rezultatele definitive si incontestabile.

Dupa expirarea termenului de rezolvare si de raspuns (prin afisare) la contestatii, rezultatul concursului de admitere este definitiv si nu mai poate fi modificat.

Confirmarea locului obtinut la examenul de admitere:

Etapa I

In cele doua zile lucratoare ulterioare afisarii rezultatelor, 26 si 27 iulie 2018, intre orele 9-14.00, candidatii declarati admisi pe locurile bugetate/cu taxa au obligatia confirmarii locului prin achitarea taxei de confirmare si depunerea chitantei la secretariatele facultatilor unde s-au inscris, sub santiunea pierderii locului obtinut prin concurs, in caz de neindeplinire a acestei obligatii.

Taxa de confirmare (inmatriculare) este de 300 lei si se achita la casieria universitatii.

In data de 30 iulie 2018, vor fi afisate rezultatele redistribuirii locurilor ramase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmarii locurilor dupa prima etapa de confirmare.

Etapa II

In data de 30 iulie 2018, intre orele 9.00-14.00, locurile ramase libere se ocupa de alti candidati cu media peste 5 (cinci), declarati “respinsi”, pe baza de cereri individuale depuse la secretariatul facultatii, insotite de chitanta de plata a taxei de confirmare.

Cererile tipizate se vor gasi la Registratura Universitatii, in data de 30.07.2018.

Daca sunt depuse mai multe cereri decat locurile ramase libere, ocuparea locurilor se va face in ordinea mediilor obtinute la concursul de admitere de catre titularii cererilor. Taxa de confirmare nu se restituie in cazul in care candidatul renunta ulterior la locul obtinut prin concurs sau in cazul in care nu se incadreaza in limita locurilor cu taxa, in situatia in care au fost depuse un numar mai mare de cereri de confirmare decat numarul de locuri ramase libere.

Rezultatele finale vor fi afisate la data de 31 iulie 2018.

Share.