S-a stabilit! Alegerea locurilor, posturilor: cand, cum

S-a stabilit! Alegerea locurilor, posturilor: cand, cum

0

Alegerea locurilor, posturilor si a centrelor de pregatire: cand se va face? S-a stabilit! Anuntul oficial a fost facut vineri dimineata, insotit de numeroase precizari.

Universitatea de Medicina si Farmacie din Timisoara transmite, sub semnatura rectorului, prof. univ. dr. Marius Raica, ca alegerea locurilorposturilor si a centrelor de pregatire pentru candidatii care au obtinut punctaje de promovare va avea loc duminica, 22 noiembrie 2015, in intervalul orar 9,00-21,00!

Data e valabila se pentru celelalte centre universitare! “Alegerea locurilor,posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire se face in aceeasi zi, pe baza punctajului si a clasificarilor, la o data stabilita de comun acord de universitatile de medicina si farmacie(…). Candidatii se vor prezenta in centrul universitar unde au sustinut concursul de rezidentiat. Daca repartitia nu se finalizeaza in prima zi, va continua in ziua urmatoare, in acelasi interval orar, iar locurile si posturile ramase disponibile se vor afisa pe pagina de internet la sfarsitul primei zile de repartitie”, se arata in metodologie.

La UMF Timisoara, actiunea – alegerea locurilor, posturilor – va avea loc in cladirea Medicina II – Amfiteatrul I, spl. Tudor Vladimirescu nr. 14, Timisoara, urmand ca eventualele locuri ramase disponibile la finalul zilei sa fie distribuite a doua zi, luni 23 noiembrie 2015.

Alegerea locurilor, posturilor si a centrelor de pregatire: precizari

Alegerea locurilor, posturilor si a centrelor de pregatire se va face, pe domenii, in urmatoarea ordine:
– Farmacie,
– Medicina Dentara,
– Medicina.

La alegerea locurilor, posturilor, candidatii se vor legitima cu un act de identitate in termen de valabilitate: carte de identitate, buletin, pasaport. Cei care nu pot fi prezenti pot delega un imputernicit care se va prezenta cu propriul act de identitate si cu actul notarial de imputernicire. Procura notariala va fi retinuta ca dovada de catre comisia de repartitie.

Candidatii sau imputernicitii acestora care nu sunt prezenti in data, ora si locul fixate pentru alegerea locurilor, posturilor in specialitate pierd drepturile conferite de concurs.

Candidatii sau imputernicitii acestora, care au ales loc/post in specialitate, vor primi o adeverinta-tip si vor semna pentru optiunea lor intr-un tabel.

Candidatii medici specialisti sau primari, care aleg loc sau post in urma promovarii concursului de rezidentiat, vor semna concomitent si angajamentul de plata cu privire la cuantumul taxei de pregatire pentru cea de a doua specialitate.

Angajamentul de plata va fi transmis ulterior Ministerului Sanatatii (str. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sector 1 Bucuresti), insotit de o copie a actului de identitate, in termen de 15 zile de la data incheierii contractului individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, dupa caz.

Prezentarea la nivelul directiilor de sanatate publica din centrele universitare alese, respectiv la unitatea sanitara care a scos postul la concurs, pentru incheierea contractelor individuale de munca pe durata determinata/nedeterminata, se va face in perioada 3 decembrie – 15 decembrie 2015.

Candidatii se vor prezenta, pentru incheierea formelor de incadrare, cu adeverinta eliberata de comisia locala de rezidentiat, in care este precizata specialitatea pentru care a optat candidatul si centrul universitar ales.

Contractul individual de munca pe durata determinata/nedeterminata, dupa caz, se va incheia incepand cu data de 1 ianuarie 2016. Stagiul de pregatire in specialitate incepe la aceeasi data.

Repartitia rezidentilor pe clinici de indrumare si coordonatori de rezidentiat

Repartitia rezidentilor pe clinici de indrumare si coordonatori de rezidentiat se va face la nivelul Directiilor de Sanatate Publica Judetene din centrele universitare alese, in zilele de 15, respectiv 16 decembrie 2015, in intervalul orar 10,00-16,00, cu exceptia centrului universitar Bucuresti pentru care aceasta repartitie se va face in zilele de 15, 16, 17, si 18 decembrie 2015, conform programarilor.

Repartitia pe clinici se va face pe baza unui act de identitate in termen de valabilitate (imputernicitii vor prezenta si imputernicirea notariala) si a adeverintei eliberate de unitatea sanitara cu care s-a incheiat contract individual de munca pe durata determinata/nedeterminata.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.