Cat vor castiga medicii si asistentii de la 1 aprilie. Zeci de mii de salariati din sistemul sanitar vor fi in situatia pierderilor salariale

1

Regulamentul cadru care stabileste locurile de munca si categoriile de personal precum si marimea concreta a sporurilor pentru conditi de munca pentru familia ocupationala sanatate si asistenta sociala a fost aprobata de Guvern.

Prin legea 153/2017 se prevede  un nivel maxim al sporurilor acordate in sistemul sanitar si de asistenta sociala la 30% din suma salarilor de baza la nivelul ordonatorilor principali de credite.

Anexele 1 – 9 din regulamentul cadru aprobat, stabilesc procentele diferentiate pe locuri de munca si categorii de personal, in functie de conditile specific aferente fiecarui loc de munca, respectiv:

  • locuri de munca cu conditii periculoase: 15% pana la 25%;
  • locuri de munca cu conditii deosebit de periculoase: 35% pana la 85%;
  • locuri de munca cu conditii periculoase sau vatamatoare: 5% pana la 15%;
  • locuri de munca cu conditii grele de munca: 10% pana la 15%;
  • personal care isi desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generatoare de radiatii in conditi periculoase: pana la 30%;
  • personal care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare cu specific deosebit: 10% pana la 15%;
  • personal care lucreaza in unitati sanitare aflate in localitati izolate: pana la 20%;
  • locuri de munca cu conditii deosebite, cum ar fi stres sau risc: 5% pana la 15%;
  • personal care isi desfasoara activitatea in unitatile de asistenta sociala / centre cu sau fara cazare: 7,5% pana la 75%;

Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor se stabilesc la nivelul fiecarui ordonator principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, avand la baza buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de munca.

Efectele Regulamentului de sporuri: Zeci de mii de salariati din sistemul sanitar vor fi in situatia pierderilor salariale!

Ultima forma a Regulamentul de sporuri aplicabil in sistemul sanitar, care a fost comunicata Consiliului Economic si Social si care difera de forma negociata de Federatia ”Solidaritatea Sanitara” cu Ministerul Sanatatii, readuce in discutie aparitia pierderilor salariale pentru toate categoriile de personal care nu vor beneficia de majorarea salariilor de baza incepand cu 01 martie 2018.

Principala prevedere ce oferea sanse de mentinere a nivelului sporurilor actuale, respectiv articolul 4 din hotararea de guvern, a fost eliminat.

Acest articol mentiona posibilitatea ca unitatile sanitare al caror ordonator principal de credite se incadreaza in limita de 30% sa acorde diferenta cuantumul sporurilor stabilit conform unei grile minimale si cuantumul sporului determinat procentual in functie de salariul de baza, dar si ordonatorilor principali de credite care depasesc procentul de 30%, sa poata acorda stimulente financiare lunare, a caror finantare este asigurata din venituri proprii, inclusiv din venituri proprii ale autoritatilor publice locale in limita diferentei dintre cuantumul sporurilor stabilit conform unei grile minimale si cuantumul sporului determinat procentual in functie de salariul de baza (cel din martie 2018).

Era de fapt articolul care oferea posibilitatea de a ajunge la acordarea efectiva a sporurilor, procentual la noile salarii de baza.

Daca Regulamentul de sporuri va fi adoptat in forma actuala, vom avea de-a face cu peste 400 de ”Anexe 10”, unitatile sanitare nemaiavand posibilitatea depasirii limitei de 30%, fiecare fiind nevoita sa-si construiasca propria ”Anexa 10”.

Aici poate fi vizualizata forma Regulamentului de sporuri cu art. 4 inclus, forma ce a fost rezultatul negocierii Federatiei ”Solidaritatea Sanitara” din Romania cu Ministerul Sanatatii: https://solidaritatea-sanitara.ro/regulamentul-de-sporuri-varianta-finala/

Share.