Totul despre contestatiile la admiterea la Medicina 2015

0

Admiterea la Medicina: ai iesit din examen si esti nemultumit de continutul intrebarilor, corectitudinea grilei oficiale de raspunsuri, punctajul? Ceri o recorectare? Vezi totul despre contestatiile care pot schimba, pentru un candidat, soarta concursului!

Contestatiile la UMF Cluj-Napoca – taxa de contestatie de 10 lei

Contestatiile privind continutul intrebarilor sau corectitudinea grilei cu raspunsurile corecte se inregistreaza şi se depun in atentia Comisiei de Admitere, in termen de doua ore de la finalizarea probei scrise. Dupa acest termen, nu mai este posibila contestarea continutului intrebarilor sau a corectitudinii grilei de rezolvare a testelor. Aceasta contestatie este inclusa in taxa de inscriere la concursul de admitere, precizeaza UMF Cluj-Napoca.

Contestatiile privind rezultatele probei scrise se inregistreaza şi se depun in atentia Comisiei de Admitere, in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor (incepand cu ora şi data afişarii acestora). Contestarea rezultatelor examenului implica achitarea unei taxe de contestatie in valoare de 10 lei. Candidatii pot contesta doar propriile rezultate.

Grilele, constituind obiectul contestatiei, se rescaneaza, iar comunicarea rezultatelor se face prin afişare, in termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Daca, la recorectare, rezulta o medie egala sau superioara celei a ultimului admis, candidatul este declarat admis.

Comisia de Admitere este singura in masura sa decida asupra temeiniciei contestatiilor, iar decizia acesteia este definitiva. Dupa expirarea termenului de rezolvare şi de raspuns la contestatii (48 de ore de la momentul afişarii rezultatelor), rezultatul concursului de admitere se considera definitiv şi nu mai poate fi modificat.

Contestatiile la UMF Bucuresti – cand se pot depune

Contestatiile privind continutul intrebarilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de raspunsuri se depun la secretariatul fiecarei facultati, miercuri 22.07.2015 intre orele 14:00-16:00.

Contestatiile privind continutul intrebarilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de raspuns se analizeaza de catre o comisie de specialişti. Decizia acestei comisii este definitiva. Contestatiile privind rezultatele probelor scrise (punctajul) se inregistreaza şi se depun la secretariatele facultatilor in termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor (incepand cu ora şi data afişarii acestora). Candidatii pot contesta doar propriile rezultate.

Lucrarile/chestionarele de concurs constituind obiectul contestatiei privind rezultatele (punctajul) probei scrise se recorecteaza, prin citire computerizata (rescanare), in prezenta candidatului care a depus contestatia iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, in termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestatiilor. Decizia comisiei de contestatii privind rezultatele probei scrise este definitiva.

Daca dupa recorectare rezulta un punctaj superior ultimului admis, candidatul este declarat admis. Daca dupa recorectare rezulta un punctaj egal ultimului admis, candidatul este declarat admis sau respins in functie de criteriile de departajare.

Dupa expirarea termenului de contestare şi de raspuns la contestatii rezultatul concursului de admitere se considera definitiv şi nu mai poate fi modificat.

Contestatiile la UMF Tg. Mures – cand dobandeste calitatea de student cel caruia i se admite o contestatie

Contestatiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun, exclusiv la comisia de admitere din universitate (registratura), in timp de maxim 48 de ore, de la data si ora afisarii rezultatelor concursului.

Institutiile de invatamant superior sunt singurele in masura sa decida asupra temeiniciei contestatiilor. Daca contestatiile se accepta, nota initiala se modifica, indiferent de marimea diferentei de notare. Candidatul caruia i s-a admis contestatia dobandeste calitatea de student daca obtine media generala mai mare decat a ultimului candidat admis initial. in cazul in care obtine o medie egala cu a ultimului candidat admis initial, se aplica criteriile de departajare stabilite.

Dupa expirarea termenului de rezolvare si raspuns al contestatiilor (cel mult 3 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora), rezultatul concursului de admitere se considera definitiv si nu mai poate fi modificat. Alte informatii AICI

Contestatiile la UMF Craiova – la registratura universitatii

Eventualele contestatii cu privire la rezultatul concursului de admitere se depun la registratura UMF Craiova, in termen de 24 de ore incepand cu ora şi data afişarii rezultatelor concursului de admitere. Termenul de rezolvare si raspuns este de cel mult 2 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.