UMF Timisoara: rezultate provizorii admitere septembrie 2015

UMF Timisoara – rezultate provizorii admitere septembrie 2015

0

Admitere septembrie 2015 – UMF Timisoara a publicat rezultatele provizorii ale concursului la specializarea Asistenta de Farmacie, respectiv Farmacie. Joi are loc depunerea si rezolvarea contestatiilor, dar si confirmarea locului obtinut!

Admitere septembrie 2015. Ultima medie la Farmacie – 5,01!

Zece sunt cei declarati admisi pe locurile cu taxa, la admitere septembrie 2015, la Farmacie, la UMF Timisoara, unde s-a sustinut testare-grila, iar ultima Medie este 5,01! La Asistenta de Farmacie (Lugoj) au intrat, prin concurs de dosare, 24 de candidati, ultima medie, de fapt cea de la Bacalaureat, fiind 6,01. Reamintim ca au fost disponibile 28, respectiv 53 de locuri cu taxa, aceasta fiind de 6.620 lei / an, respectiv 2.210 lei / an.

UMF Timisoara – rezultate provizorii admitere septembrie 2015 la specializarea Farmacie

UMF Timisoara – rezultate provizorii admitere septembrie 2015 la specializarea Asistenta de Farmacie (Lugoj)

Admitere septembrie 2015. Calendarul concursului

Depunerea si rezolvarea contestatiilor are loc joi, 17 septembrie 2015, orele 8:00-14:00. Rezolvarea contestatiilor la admitere septembrie 2015 este in exclusivitate de competenta Comisiei centrale de admitere, care va analiza si solutiona contestatiile in aceeasi zi in care au fost depuse, in prezenta contestatarilor. Decizia comisiei este definitiva si va fi comunicata prin afisare, la sediul universitatii si pe site.

Tot joi, 17 septembrie 2015, intre orele 9:00-14:00, are loc confirmarea locului obtinut de catre candidatii declarati admisi, iar in data de 18 septembrie 2015, intre orele 9:00-14:00, are loc a doua etapa de confirmare, pentru locurile ramase neocupate.

Taxa de confirmare a locului, 100 lei, nu se restituie in cazul in care candidatul renunta ulterior la locul obtinut prin concurs, la admitere septembrie 2015, sau in cazul in care nu se incadreaza in limita locurilor cu taxa, in situatia in care au fost depuse un numar mai mare de cereri de confirmare decât numarul de locuri ramase libere.

Afisarea rezultatelor finale este programata pentru 18 septembrie 2015, iar retragerea dosarului se face pana la data de 30 ale lunii, de la ghiseul de inscriere.

Admitere septembrie 2015 – achitarea taxei de scolarizare

Taxa de scolarizare se va achita integral, in perioada 21-25 septembrie 2015. Plata se efectueaza in lei, la casieria universitatii sau prin virament bancar cu urmatoarele mentiuni:

Beneficiar: Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara,
CIF: 4269215,
Contul universitatii deschis la Trezoreria Timisoara: RO21TREZ62120F330500XXXX,
Nume si prenume student,
Cuantumul taxei de studii,
Anul de studiu,
Specializarea.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.