UMF Victor Babes Timisoara – concurs de ocupare a unor posturi didactice vacante

0

UMF Victor Babes Timisoara a afisat calendarul concursului de ocupare a unor posturi didactice vacante. Perioada de inscriere se incheie in 15 februarie 2015. Vezi lista posturilor didactice vacante la UMF Victor Babes Timisoara!

Calendarul aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie din 2.12.2014:

16.02.2015 – 02.03.2015
– Publicarea pe pagina web a concursului si pe site-ul web al UMF Victor Babes Timisoara a urmatoarelor documente: curriculum vitae si fisa de verificare a indeplinirii standardelor minimale pentru fiecare dintre candidatii inscrisi, cu respectarea protectiei datelor cu caracter personal
– Verificarea indeplinirii standardelor minimale stabilite pentru ocuparea functiilor didactice de catre comisia de validare a dosarelor candidatilor inscrisi la concurs
– Anuntarea pe pagina web a concursului si pe site-ul web al institutiei a zilei, orei si locului de desfasurare a probelor concursului
– Verificarea dosarelor depuse si primirea de catre candidati a avizului de la compartimentul juridic privind indeplinirea conditiilor legale de prezentare la concurs
– Transmiterea dosarelor catre membrii comisiei de concurs

3.03.2015 – 01.04.2015 Sustinerea concursului
2.04.2015 – Anuntarea rezultatelor concursului
3.04.2015 – 09.04.2015 Depunerea contestatiilor
10.04.2015 – 17.04.2015 Solutionarea contestatiilor
20.04.2015 – Afisarea rezultatelor finale

21.04.2015 – 23.04.2015
– Analizarea si avizarea juridica a rezultatelor; analiza si avizarea rezultatelor in sedintele consiliilor facultatilor
– Analiza si avizarea rezultatelor in sedinta Senatului UMF Victor Babes Timisoara
24.04.2015 – Emiterea deciziilor Rectorului de numire si acordare a titlului universitar

UMF Victor Babes Timisoara – taxele de inscriere la concurs sunt urmatoarele:
asistent universitar – 250 lei
sef de lucrari – 300 lei
conferentiar universitar – 500 lei
profesor universitar – 500 lei

Vezi aici lista posturilor didactice vacante la UMF Victor Babes Timisoara.

Dosarele se depun la la registratura UMF Victor Babes Timisoara sau la secretariat, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 14:30. Citeste aici mai multe despre dosarul de concurs.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.