Universitatea de medicină si studentii ei – incotro? Iata ce le poate marca viitorul

0

Constatari si intrebari legate de evolutia viitoare a unei universitati de medicina si farmacie, dar si a celor care aflati pe bancile ei.

Care sunt factorii care pot influenta pe termen lung evolutia viitoare a unei universitati de medicina si farmacie, mai exact a UMF “Carol Davila” Bucuresti:

internationalizarea (Directivele 36/2005/CE si 55/2013/CE privind recunoasterea calificărilor profesionale), care exercita presiuni asupra programelor si continutului curricular;
noul profil al studentului, atras de mobilitatea academica, utilizator de servicii online, care provine dintr-un invatamant liceal cu performante tot mai discutabile;
comunitatea, care nu mai accepta Universitatea in „turnul său de fildes” si care solicita colaborare pentru a oferi valoare in recunoasterea „scolii”;
piata: este parte din comunitate sau din globalizare? Cum dorim sa ne pozitionam ca actori? Formam absolventi prioritar pentru o piata externa (crestem numarul de studenti la programele in limbi straine) sau pentru o piata nationala si europeana. A tine cont de nevoile sectorului privat implica abilitati si competente importante pentru Universitate? Decidentii sunt interesati de opinia noastra? (in ultimul timp se pare ca tot mai putina consultanta provine de la Universitate, desi nivelul de expertiza este ridicat).

Toate aceste constatari fac parte dintr-un proiect managerial institutional 2016-2020, realizat la nivelul Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila”. Acolo se afirma ca se impune infiintarea pozitiei de prorector pentru strategie institutionala, evaluare academica si calitate, incepand cu anul 2016.

“Numai un management academic, care se fundamenteaza pe analiza strategica pentru provocarile organizationale, constrangerile financiare, evaluarea continua a performantelor, va permite Universitatii noastre sa-si pastreze locul si sa continue sa-si joace rolul”, se arata in documentul care poarta semnatura rectorului, acad. Ioanel Sinescu, si presedintelui Senatului, prof.univ.dr. Mircea Beuran.

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” are sase prorectori numiti de rector pe baza consultarii Senatului Universitar.

Prorectorul pentru strategie institutionala, evaluare academica si calitate are, in principal, urmatoarele indatoriri:

– propune din planul strategic de dezvoltare institutionala domeniile care implica colaborare cu parteneri externi (comunitate locala, angajatori, furnizori de servicii de sanatate, ONG-uri);
– coordoneaza activitatea Comisiei de Evaluare si Asigurarea Calitatii la nivelul UMFCD (CEAC);
– asigura managementul calitatii serviciilor educationale de formare initiala si continua oferite de UMFCD;
– coordoneaza si monitorizeaza strategia de perfectionare si formare continua a personalului didactic si nedidactic al UMFCD;
– monitorizeaza implementarea proiectelor si a masurilor avand ca finalitate dezvoltarea institutionala impreuna cu structurile carora apartin direct, ca parte a procesului de evaluare a calitatii.

In sedinta Consiliul de Administratie din 14 aprilie 2016 s-a aprobat propunerea pentru infiintarea unei pozitii de prorector al Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” si a pozitiilor de prodecani corespunzatoare.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.