VEZI AICI ghidul privind documentele care se depun la direcțiile de sănătate publică, pentru simplificarea procedurii prin care personalul medical poate obține recunoașterea calificarilor românești în statele UE

0

165_articolÎn vederea simplificării procedurii prin care personalul medical poate obţine documentele care sunt emise de Ministerul Sănătăţii, eliberarea documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene, a certificatelor care atestă obţinerea titlului de de medic / medic dentist / farmacist specialist sau primar, a adeverinţelor de abilităţi dobândite, precum şi a altor documente emise de Ministerul Sănătăţii, se poate face şi la sediul direcţiilor de sănătate publică.

Gestionarea acestor dosare de către direcţiile de sănătate publică va începe de la data de 1 septembrie 2010.

Începând cu această dată dosarele necesare pentru eliberarea documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene, precum şi a celorlalte documente menţionate în acest material se depun la direcţiile de sănătate publică.

Solicitările depuse la ministerul Sănătăţii după data de 1 septembrie 2010 se transmit la direcţia de sănătate publică de domiciliu a solicitantului, fapt ce se va comunica acestuia printr-o adresă în termen de 10 zile.

Direcţiile de sănătate publică vor avea următoarele atribuţii:

– până la data de 16 august 2010 vor desemna o persoană responsabilă pentru preluarea acestor documente şi gestionarea lor şi un înlocuitor;

– numele acestor persoane se va comunica Ministerului Sănătăţii până la 16 august 2010, iar în perioada 23 august – 31 august 2010 se vor organiza întâlniri la Ministerul Sănătăţii pentru instruirea persoanelor desemnate responsabile de către direcţiile de sănătate publică;

– direcţiiele de sănătate publică vor prelua solicitările celor interesaţi de aceste documente. În principiu, preluarea dosarelor se va face după verificarea documentelor depuse, urmând a fi înregistrate numai dosarele care conţin documentaţia completă. Dacă dosarul este transmis prin poştă sau prin alt mod direcţiei de sănătate publică, dosarul se înregistrează, se verifică şi dacă este incomplet în termen de 5 zile lucrătoare se comunică solicitantului documentele suplimentare care trebuie depuse. Dosarele complete, cu actele aranjate în ordinea specificată în prezentul ghid, se vor comunica prin poşta militară Ministerului Sănătăţii în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă există anumite situaţii deosebite, direcţia de sănătate publică va solicita  consultanţă direcţiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii telefonic sau prin poşta electronică;

– în termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea la Ministerul Sănătăţii, se vor emite certificatele solicitate şi se vor comunica documentele direcţiilor de sănătate publică; .- documentele emise de Ministerul Sănătăţii se vor înregistra în registre speciale la direcţiile de sănătate publică şi se vor elibera titularilor sau împuterniciţilor acestora pe bază de semnătură;

– în cazul în care dosarele cu documente se transmit incomplete, Ministerul Sănătăţii va propune sancţionarea persoanelor vinovate, persoanele responsabile la nivelul direcţiei de sănătate publică şi a directorului executiv, cu diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20% pe o perioadă de până la 3 luni;

– pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor de sănătate publică se vor afişează, începând cu data de 15 august, anunţul cu documentele eliberate prin direcţiile de sănătate publică şi documentaţia necesară a fi depusă pentru eliberarea acestora, precum şi persoanele responsabile la nivelul fiecărei direcţii de sănătate publică.  .

Tot aici se pot depune de către cei interesaţi a actelor necesare eliberării unor alte documente menţionate în prezentul ghid. Documentele depuse vor fi verificate la direcţiile de sănătate publică, urmand a se comunica Ministerului Sănătăţii numai documentaţiile complete.

În cazul documentaţiilor incomplete, se va solicita titularilor completarea documentaţiei. Termenul de emitere a documentelor solicitate este de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei complete la Ministerul Sănătăţii. Acestea se vor comunica direcţiilor de sănătate publică în vederea eliberării.

Personalul desemnat să pună în aplicare prevederilor prezentului ghid va putea solicita, direcţiei de specialitate din Ministerul Sănătăţii informaţiile necesare pentru întocmirea corectă a documentaţiei necesare eliberării documentelor.

Persoanele responsabile din cadrul direcţiilor de sănătate publică vor purta întreaga responsabilitate privind întocmirea documentaţiilor complete şi a transmiterii la Ministerul Sănătăţii, precum şi pentru înregistrarea, păstrarea şi eliberarea documentelor primite.

VEZI AICI GHIDUL privind documentele care se depun la direcţiile de sănătate publică, precum şi a documentelor emise de Ministerul Sănătăţii care pot fi  eliberate prin direcţiile de sănătate publică http://www.ms.ro/documente/GHID%20DSP%20DOCUMENTE_8521_6332.doc

Sursa: ms.ro

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.