Viitorul asigurarilor de sanatate

0

1534_articolTarus Media Health Events organizează, sub auspiciile Ministerului Sănătăţii, un eveniment strategic dedicat transformării caselor de asigurări
în societăţi mutuale. “Rolul societăţilor mutuale şi al celor comerciale în sistemul de asigurări de sănătate din România” va avea loc joi, 8 noiembrie, la Palatul Parlamentului, Bucureşti.

Fostul Ministru al Sănătăţii, Dr. Vasile Cepoi, a declarat în iulie 2012, că “pentru a putea realiza un sistem în care asiguraţii să aibă controlul, una dintre propuneri a fost de a reorganiza casele actuale de asigurări de sănătate în societăţi mutuale de asigurări.” 

Prin reorganizarea caselor de asigurări, numărul celor care contribuie la fondul sănătăţii ar trebui să crească. De asemenea, veni­turile disponibile pen­tru cheltuieli în sis­tem ar trebui sa fie mai ridicate.

Doi specialişti în asigurări mutuale din Belgia şi Franţa (sistemele model alese de Ministerul Sănătăţii) vor fi keynote speakeri la eveniment:
<javascript:%20void(0)> Dr Jan van Emelen, Innovation Director, Independent Health Insurance Funds (MLOZ), Preşedinte Disease Management Working Group, Association Internationale de la Mutualité (AIM) (Belgia) şi Didier Bazzocchi – Director General delegat pentru sănătate al grupului COVEA, (Franţa).

Dr. Vasile Cepoi, Presedinte CONAS, va prezenta propunerea de lege axată pe segmentul de asigurări obligatorii şi pe societăţile mutuale, iar
<javascript:%20void(0)> Dr Jan van Emelen, va prezenta sistemului de asigurări publice din Belgia şi rolul societăţilor mutuale. Specialistul
francez Didier Bazzocchi va vorbi despre sistemul de asigurări de sănătate complementare din Franţa.

Teme abordate:

–  Rambursarea şi controlul calităţii serviciilor de sănătate de către societăţile mutuale

–  Analiza funcţionării actuale a sistemului de asigurări de sănătate în vederea transformării eficiente a caselor de asigurări în societăţi mutuale

–   Alocarea resurselor între societăţile mutuale

–  Formarea iniţială şi continuă a resurselor umane din societăţile mutuale

–   Informarea şi educarea pacientului în legatură cu drepturile lui în societăţile mutuale

Sursa: Televiziunea medicala

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.