Vizarea anuala a autorizatiei sanitare de functionare

0

1181_articolCasa Judeţeană de Asigurări de Sănătate le reaminteşte furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală faptul că, aceştia au obligativitatea vizării anuale a autorizaţiei sanitare de funcţionare.

De asemenea, le aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu legile în vigoare, că se modifică procedura de autorizare sanitară în baza referatului de evaluare a  furnizorilor din asistenţă medicală.

Menţionăm că aceste reglementări şi obligaţii sunt prevăzute în Ord. 251-16.03.2012 emis de Ministerul Sănătăţii, care modifică şi completează Ord 1030/2009 MS privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei. În conformitate cu art. 14 al ordinului mai sus amintit, titularul autorizaţiei sanitare (furnizorul de servicii medicale) are obligaţia de a solicita anual vizarea autorizaţiei sanitare de funcţionare.

Autorizaţia sanitară de funcţionare este un act tehnic şi juridic eliberat de autoritatea competentă, în acest caz, D.S.P. Timiş (Direcţia de Sănătate Publică).

Informaţii suplimentare cu privire la modificările procedurale se găsesc pe site-ul instituţiei, www.cjastm.ro.

Sursa: Televiziunea Medicala

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.