Acte necesare pentru incadrarea medicilor rezidenti

Acte necesare pentru incadrarea medicilor rezidenti

0

Repartitia rezidentilor pe clinici de indrumare si coordonatori de rezidentiat se va face la nivelul Directiilor de Sanatate Publica Judetene din centrele universitare alese, in ziua de marti, 16 decembrie 2014, incepand cu orele 9,00, cu exceptia centrului universitar Bucuresti pentru care aceasta repartitie se va face in zilele de 16, 17, 18 si respectiv 19 decembrie 2014, conform programarilor.

Prezentarea la nivelul directiilor de sanatate publica din centrele universitare alese, respectiv la unitatea sanitara care a scos postul la concurs, pentru incheierea contractelor individuale de munca pe durata determinata/nedeterminata, se va face in perioada 8 decembrie-15 decembrie 2014, inclusiv.

Repartitia rezidentilor pe clinici se va face pe baza adeverintei eliberate de unitatea sanitara cu care s-a incheiat contract individual de munca pe durata determinata/nedeterminata.

Acte necesare pentru incadrarea medicilor rezidenti

  • act de identitate (buletin de identitate / carte de identitate) pentru legitimare sau procura notariala in cazul in care rezidentul nu se poate prezenta
  • pentru rezidentii pe loc: adeverinta eliberata de unitatea angajatoare;
  • pentru rezidentii pe post: adeverinta eliberata de unitatea angajatoare din care sa reiasa ca acestia au incheiat contract individual de munca pe durata nedeterminata;
  • pentru rezidentii in specialitatea medicina de familie: acceptul de primire de la medicul primar, specialitatea medicina de familie, sub indrumarea caruia doreste sa efectueze pregatirea.

Repartitia rezidentilor – medicii rezidenti vor primi la repartitie trei adrese si carnetul de rezident:

  • adresa de stagiu cu care se vor prezenta la unitatea sanitara la care au fost repartizati pentru efectuarea primului stagiu
  • adresa catre unitatea angajatoare
  • adresa de indrumare metodologica pentru toata durata pregatirii in rezidentiat pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidentiat in specialitatea in care sunt confirmati rezidenti
  • carnetul de rezident si un set de etichete personalizate care trebuiesc lipite pe fiecare pagina a carnetului.

Acte necesare pentru angajare rezidenti:

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJARE Rezidenti

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.