Lungul drum al bursei de rezidențiat în… șapte pași. Vezi pe la câte instituții se plimbă actele. Când ar trebui să se plătească bursa de rezidențiat pentru februarie?

0

mana bancomatȘtiți ce presupune plata bursei de rezidențiat? Birocrație la cote maxime: tabele centralizatoare, referate, statistici! Un du-te vino de acte, atât în format electronic, cât și pe – în condițiile în care se pune un accent deosebit pe informatizarea procedurilor în Sănătate – pe suport hârtie, pornind de la unitățile angajatoare, din instituție în instituție, până la Ministerul Sănătății și înapoi, la spitalele plătitoare. Zbaterile privind plata bursei de rezidențiat pe luna ianuarie sunt aproape încheiate, a fost o naștere grea, mai sunt câteva zile până când, teoretic, ar trebui achitată, potrivit legislației în vigoare, bursa de rezidențiat pe februarie.

Cel care stabilește circuitul documentelor în privința bursei de rezidențiat – este vorba de 670 de lei lunar – este ordinul ministrului Sănătății nr. 167/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2014. Trebuie parcurse următoarele etape:

1. Până la data de 7 a lunii curente, unitățile angajatoare care au în plată rezidenți au obligația să transmită direcției de sănătate publică pe teritoriul căreia își au sediul situația nominală cuprinzând drepturile salariale din luna precedentă pentru toți medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți (pe loc și pe post) încadrați (de notat că nu toți rezidenții beneficiază de bursă de rezidențiat).

2. Direcțiile de sănătate publică centralizează datele și, până la data de 9 a lunii curente, transmit Institutului Național de Sănătate Publică – Centrul Național pentru Statistică și Informatică în Sănătate Publică situațiile rezidenților din unitățile angajatoare din teritoriu, întocmite pentru luna anterioară.

3. Centrul Național pentru Statistică și Informatică în Sănătate Publică centralizează și prelucrează datele înaintate de direcțiile de sănătate publică și întocmeste situația nominală centralizată a tuturor rezidenților raportați în luna respectivă de plată, dar și centralizatorul pe fiecare tip de unitate în parte, care va cuprinde numărul de rezidenți și suma aferentă/judet, precum și suma totală de plată pentru categoria respectiva de unitate – vezi aici la câți rezidenți s-a plătit pentru ianuarie bursa de rezidențiat.

4. În primele două zile lucrătoare de la data primirii datelor, Centrul Național pentru Statistică și Informatică în Sănătate Publică înaintează Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare situațiile statistice.

5. Directia generală resurse umane și certificare, în baza situației elaborate și transmise de Centrul Național pentru Statistică și Informatică în Sănătate Publică, întocmește referat de aprobare pe fiecare tip de unitate în parte și suma aferentă.

6. După aprobarea ordonatorului principal de credite, acesta se transmite Direcției buget, finanțarea investițiilor și relația cu CNAS în vederea întocmirii formelor de finanțare.

7. Unitățile angajatoare din subordinea autorităților publice locale primesc sumele aferente plății bursei de rezidențiat solicitate prin cererea de finanțare, pe bază de contract încheiat cu direcțiile de sănătate publică – vezi cât de greu a ajuns la medicii rezidenți bursa de rezidențiat pe ianuarie, a fost nevoie ca însuși premierul Victor Ponta să pună ”o vorbă bună” privind bursa de rezidențiat.

Două prevederi se referă la termenul în care se face plata bursei de rezidențiat:

”Cuantumul lunar al bursei de rezidențiat se acordă după data de 20 a lunii curente pentru luna anterioara” și ”Plata bursei de rezidențiat se face separat de plata salariului de rezident, în ultima decadă a lunii curente, pentru luna anterioară”. Stimați medici rezidenți, v-ați înarmat cu… răbdare?

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.