Rezidențiat: ce acte ai nevoie în diferite situații. Mic ghid practic

0

rezidentiat


Ce acte ai nevoie în cazul prelungirii ori a întreruperii stagiului de rezidențiat, ce documente însoțesc cererea de solicitare a recunoașterii unor stagii din străinătate? Iată aici ce ți se cere, dacă ești rezident, în diferite situații!

Solicitare de prelungire a stagiului de rezidențiat
– cerere
– adeverință emisă de angajator( în original) din care să rezulte specialitatea, anul de rezidențiat și perioada/perioadele întreruperii activității, motivele
– copie după certificatul de naștere al copilului (dacă este cazul)
– copie după documentul de schimbare de nume (dacă este cazul)
– copie integrală după carnetul de rezident, arată un document afișat pe site-ul Ministerului Sănătății.

Solicitare de întrerupere a stagiului de rezidențiat pentru pregătirea în străinătate
– cerere
– copie după documentul doveditor privind acceptul la stagiu de pregătire( semnat și parafat)
– acceptul spitalului angajator pentru întrerupere ( numai pentru rezidenții pe post)

Solicitare recunoaștere stagii comune dintr-un alt rezidențiat
– cerere
– acceptul coordonatorului de rezidențiat pentru recunoașterea stagiilor
– copia carnetului de rezident din vechiul rezidențiat
– copie după documentul ce atestă schimbarea nume (dacă este cazul)

Solicitare recunoaștere stagii din străinătate
– cerere
– copii xerox și traducerile legalizate în original ale documentelor doveditoare privind stagiile efectuate (se va preciza în document dacă stagiul îndeplinește condițiile stabilite la art.25 (1)-(3) din directiva nr.2005/36/ce a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.
– avizul de recunoaștere din partea comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății

Solicitare renunțare la calitatea de rezident
– cerere olografă
– copie act identitate (carte de identitate/buletin de identitate sau pașaport în termen de valabilitate)

Solicitare ieșire din starea de incompatibilitate, conform OG nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare
– cerere olografă
– copie act identitate (carte de identitate/buletin de identitate sau pașaport în termen de valabilitate)

Solicitare de eliberare adeverință pentru accept stagiu în străinătate (celelalte state membre UE sau SUA)
– cerere cu precizarea elementelor de identificare (nume, specialitatea în care este confirmat rezident, unitatea de încadrare, țara pentru care dorește eliberarea documentului)
– copie act identitate (carte de identitate/buletin de identitate sau pașaport în termen de valabilitate)
– copie carnet rezident cu înscrisurile la zi
– copie diplomă licență
– copie document schimbare nume (dacă este cazul)
– numai pentru SUA – declarație pe propria răspundere că vor reveni în România după finalizarea stagiului de pregătire

Link-uri spre alte articole legate de rezidențiat pot fi găsite pe pagina Rezidențiat – informații utile, oferită de Televiziunea Medicală.

Share.

Leave A Reply