Completari la legislatia privind activitatea de transplant

0

Proiect de ordin al ministrului sanatatii, in dezbatere publica, pentru completarea legislatiei privind activitatea de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana, in scop terapeutic!

Explicatie: avem doar trei banci publice de tesuturi

”Avand in vedere faptul ca pe teritoriul Romaniei exista doar trei banci publice de tesuturi (piele si osos), banci care datorita specificului activitatii sunt de importanta strategica pentru sectorul medical, precum si faptul ca aceste banci au fost acreditate in baza unor angajamente asumate, in curs de aducere la indeplinire, se impune introducerea in cuprinsul ordinului mai sus mentionat a unei prevederi care sa permita Agentiei Nationala de Transplant – ANT ca, in cazuri exceptionale, temeinic justificate de catre unitatea sanitara, in urma evaluarii in vederea acreditarii, motivat obiectiv de catre ANT, si in masura in care neindeplinirea unor criterii de acreditare nu este de natura a afecta calitatea si siguranta actului medical sau a pune in pericol viata pacientilor, aceasta institutie sa poata acredita o unitate sanitara publica pentru activitatea de banca si utilizator de tesuturi”, este explicata de catre reprezentantii Ministerului Sanatatii necesitatea noului act normativ.

Se propune ca aceasta acreditare provizorie sa fie acordata de catre ANT pentru o perioada maxima de 2 ani. Se invoca faptul ca legislatia europeana creeaza posibilitatea ca aceste unitati sa-si continue activitatea in baza unor propuneri sau a unui calendar pentru rectificare a deficientelor evidentiate in raport, urmand ca inspectorii sa verifice indeplinirea acestor masuri.

Ce se va introduce nou in legislatia privind activitatea de transplant

Deci, ordinul ministrului sanatatii nr. 1527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI “Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 951 din 29 decembrie 2014, se completeaza dupa cum urmeaza – dupa articolul 10, se introduce un articol nou, art. 101 cu urmatorul cuprins:
“Art. 101.
(1) In cazuri exceptionale, temeinic justificate de catre unitatea sanitara, in urma evaluarii in vederea acreditarii, motivat obiectiv de catre Agentia Nationala de Transplant, si in masura in care neindeplinirea unor criterii de acreditare nu este de natura a afecta calitatea si siguranta actului medical sau a pune in pericol viata pacientilor, Agentia Nationala de Transplant poate acredita o unitate sanitara publica pentru activitatea de banca si utilizator de tesuturi, in baza prezentarii de catre unitatea solicitanta a unui plan de conformare cu responsabilitati si termene de implementare precis specificate.
(2). Acreditarea prevazuta la alin.1) se poate acorda pe o perioada de maximum 2 ani”.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ, publicat de MS, pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro, iar termenul-limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ (21 aprilie 2015).

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.